Omaisuudenhoitoon erikoistunut varainhoito, korkea tuotto ja strukturoitu luottoriskianalyysi.

Enemmän kuin vain luottoinvestointeja

Yksityisen velan, korkean tuoton ja strukturoidun luoton varainhoitajana Accunian sijoitusstrategian ydin on perustana oleva luottoriskin analyysi.