ESG

UNPRI-allekirjoittaja

 • Accuniasta tuli UNPRI:n allekirjoittaja
     helmikuussa 2018. 
 • Allekirjoittamalla kansainvälisesti tunnustetut
     UNPRI-periaatteet, Accunia on sitoutunut
     tukemaan kestävämpää rahoitusjärjestelmää.
 • Accunia sitoutuu myös tuottamaan
     säännöllisesti raportin vastuullisesta
     sijoittamistoiminnastaan. 
pri

ESG-seulonta suorissa sijoituksissa

ESG-seulonta

 • Accunia jakaa sijoituksensa kolmeen eri luokkaan:

1. Suorat sijoitukset;
2. Epäsuorat sijoitukset ja
3. Indeksisijoitukset. 

 • Suorat sijoitukset koostuvat yrityksistä ja
     yhteisöistä, joihin sijoitamme suoraan. 
 • Sijoitukset, joita kolmas osapuoli hoitaa
     aktiivisesti luokitellaan epäsuoriksi
     sijoituksiksi.
 • Investoinnit passiivisiin indekseihin taas
     luokitellaan indeksisijoituksiksi.