ESG

Accunia on sitoutunut tukemaan ja edistämään kehitystä, jonka päämääränä on vastuullisempi finanssijärjestelmä. Pyrimme saavuttamaan nämä tavoitteet soveltamalla sijoitustoiminnassamme Accunian vastuullisen sijoittamisen (ESG) lähestymistapaa. Päivitämme vastuullisen sijoittamisen prosessiamme jatkuvasti varmistuaksemme siitä, että se noudattaa vastaavaa sääntelyä ja on kaikkien sidosryhmien näkökulmasta asianmukainen.

Accunia ei sijoita yhtiöihin, jotka suoranaisesti toimivat vastuullisemman finanssijärjestelmän päämääriemme vastaisesti. Erityisesti, Accunia ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto muodostuu seuraavistaliiketoiminnoista:

Lämpöhiilen kaivostoiminta tai sähköntuotanto kivihiilellä

Kiistanalaisten aseiden tuotanto tai kauppa

Tupakan tuotanto tai kauppa

Mikäli ristiriitoja edellä mainittujen rajoitusten kanssa ei ole, siirrymme prosessissa seuraavaan vaiheeseen, joka käsittää sijoituskohteen syvällisemmän ESG-analyysin.

Lisätietoja Accunian ESG-prosessista