Epäsuorat sijoitukset

ESG-seulonta epäsuorissa sijoituksissa

 • Epäsuorissa sijoituksissa, joissa ulkopuoliset managerit tekevät suoran sijoituspäätöksen,
     Accunian analyysi perustuu kyseisen managerin ESG-lähestymistapaan.
 • ESG-analyysi perustuu kuuteen ESG-tekijään, jotka on hahmoteltu alla olevassa kaaviossa.
 • Analysoimalla kuutta tekijää päätämme, voiko kukin manageri päästä meidän ESG seulan läpi
     vai ei.

 • Ulkoiset managerit analysoidaan edellä mainittujen ESG-kriteerien avulla, mikä antaa lopulta
     jokaiselle ulkoiselle managerille pisteet asteikolla 1-10.   
 • Epäsuorissa sijoituksissa ESG-käytäntöjä ja siihen liittyvää CLO.managerin
     toiminta-/menettelytapaa arvioidaan osana CLO-managerin due diligence –prosessia.  
 • Jos CLO-manageri rikkoo törkeästi Accunian ESG-politiikan periaatteita, Accunia ei sijoita
     kyseisen managerin CLO:hin. 

Epäsuorien sijoituksien ESG-pisteytys

Liikennevalot

ESG pisteytys

Ominaisuudet

Toimenpiteet

Tarkastelu

Ei huolta

5 – 10

ESG-käytäntö linjassa tai ankarampi kuin Accunian

Voidaan sijoittaa

Vuosittain

Ei välitöntä huolta

4 – 5

ESG-käytäntö ei ole yhtä kehittynyt kuin Accunian / lisäanalyysi tarve

Analyysiä ja keskustelua sijoituskomiteassa

Vuosittain

Seuranta

3 – 4

Accunian ESG-käytäntöjen osittainen rikkominen

ESG-komitean on hyväksyttävä sijoitus

Päivitys sijoituksesta kvartaaleittain ESG-komitealle

Poissulkeminen

1 – 3

Räikeä Accunian ESG-käytäntöjen rikkomus

Myydään tai ei sijoiteta

N/A