News

ACCUNIAN KOLMAS CLO PÖRSSILISTATTU

Accunia European CLO 3 on listattu Irlannin Pörssiin 2.8.2018. Samassa yhteydessä oman pääoman luokan sijoittajille maksettiin listausta edeltäneen varastointijakson tuotto 10% p.a. Emission koko oli 361,75 milj. euroa, josta oman pääoman luokan osuus oli 37,3 milj. euroa. Lisätietoja Tiedote 20180816.