Accunia är en kapitalförvaltare som har specialiserat sig på kreditrisk genom investeringar i private debt, high yield och strukturerade krediter och vår investerinsstrategi baserar sig på en fundamental analys av underliggande kreditrisker.

Accunia Fondsmæglerselskab A/S does not have a marketing licence from the Swedish FSA in Sweden.