Direkta investeringar

ESG-gallring vid direkta investeringar

  • Accunia investerar inte i företag vars intjäning baserar sig till största delen på:
    1. Gruvdrift relaterat till stenkol för uppvärmning eller elproduktion baserat på stenkol;
    2. Produktion av eller handel med kontroversiella vapen;
    3. Produktion av och handel med tobaksprodukter; eller
    4. Utbud av tjänster relaterade till hazardspel
  • Då ovannämnda regelbundna allmänna begränsningar och begränsade produkter/sektorer beaktas, kan vi klassificera samtliga direkta investeringar enligt systemet som presenteras i bilden nedan.

Trafikljus

Egenskaper

Handling

Recension

Inga åtgärder

Inga ”brott” mot ESG policyn

Godkänd investering

Årligen

Inga omedelbara årgärder

Ytterligare analys nödvändig

Utförlig analys och diskussion vid investerings- kommittén

Årligen

Uppföljning

Gränsfall när det gäller ”brott” mot restriktionerna i ESG policyn

ESG kommittén måste godkänna investeringen

Kvartalsvis uppdatering vid ESG kommittén

Uteslutning

Klart ”brott” mot ESG policyn

Utförsäljning eller ingen investering

N/A