ESG-kommitté

Accunias ESG-kommitté

  • Accunias ESG-kommitté sammankommer minst kvartalsvis
  • Vid mötena diskuteras investeringar, uppdateras affärsmodellen och vid behov sammanställs till styrelsen förändringsförslag när det gäller ESG-politiken.

I Accunias ESG-kommitté ingår:

Henrik Nordby
Chief Executive Officer

Christian Grane
Portfolio Manager

Klaus Runge
Chief Compliance Officer 

Caspar Møller
Head of Risk Management 

Jacob Jensen
Chief Business Officer 

Magnus Bruun Jacobsen
Head of Structuring