Index investeringar

ESG-gallring vid indexinvesteringar

  • Vid indexinvesteringar utförs inte någon egentlig ESG-gallring.
  • Accunia utför dock en hållbarhets riskanalys på index underliggande lån