Indirekta investeringar

ESG-screening i indirekta investeringar

 • Vid indirekta investeringar där externa förvaltare fattar investeringsbesluten, baserar sig
     Accunias ESG-analys på en utvärdering av respektive förvaltares ESG-process.
 • ESG-analysen baserar sig på 6 olika faktorer, vilka presenteras i bilden nedan.
 • Genom att analysera dessa 6 faktorer besluter vi ifall förvaltaren kan godkännas från ett ESG
     perspektiv.
 • Externa förvaltare analyseras genom tidigare nämnda ESG-kriterier och som ett slutresultat
     erhåller förvaltaren enpoängsättning från 1-10.
 • Vid indirekta investeringar är utvärderingen av förvaltarnas ESG-process och deras generella
     verksamhetsprocess en del av den due diligence som görs över förvaltaren.
 • Ifall CLO-förvaltaren klart bryter mot Accunias ESG-politik, investerar Accunia inte i denna
     förvaltares fonder eller CLO:n.

ESG-poängsättning för indirekta investeringar

Trafikljus

Skalan för ESG poängsättning

Egenskaper

Handling

Recension

Inga åtgärder

5 – 10

ESG policyn är i linje med Accunias eller t.o.m striktare

Godkänd investering

Årligen

Inga omedelbara åtgärder

4 – 5

ESG policyn för den externa förvaltaren är inte på samma nivå som Accunias/ytterligare analys nödvändig

Analys och diskussion i investerings-kommittén

Årligen

Uppföljning

3 – 4

Gränsfall när det gäller ”brott” mot Accunias ESG policy

ESG kommittén måste godkänna investeringen

Kvartalsvis uppdatering till ESG kommittén

Uteslutning

1 – 3

Klart ”brott” mot Accunias ESG policy

Utförsäljning eller ingen investering

N/A