Om oss

KREDITINVESTERINGAR

Accunia är en kapitalförvaltare som är specialiserad på investeringar i private debt, high yield företagslån och syndikerade lån. Kärnan i vår investeringsstrategi är en fundamental analys av den underliggande kreditrisken.

UTVALDA MILSTOLPAR

2008: Accunia grundas med målsättningen att erbjuda diskretionär portföljförvaltning av kreditportföljer. Kunderna är institutionella och privat personer samt sk. Family offices. 

2013: Accunias verksamhet startade i Finland.

2016: Accunia blir Nordens första förvaltare av CLO-portföljer.CLO 1 börsnoterades. 

2017: Accunia kan som första förvaltare erbjuda placeringsfonder som investerar i CLO:n.

2018: Accunia IV börsnoterades. 

2020: Tre nya placeringsfonder lanserades.  

Accunia förvaltar idag ett kapital på cirka 2,7 miljarder EUR.