CLO förvaltning

Första nordiska CLO förvaltare

Accunia etablerade den första nordiska CLO platformen sommaren 2015 och emitterade den förste CLO:n sommaren 2016. Accunia förvaltar i denna stund fyra CLO:n, då den fjärde emitterades i mars 2020.

Accunias konkurrensmässiga fördel är att på basen av sin storlek kunna smidigt operera på kreditmarknaden. Accunia kan göra snabba investeringsbeslut då volymerna inte skapar hinder för köp eller sälj besluten.

Om CLO:n

Collateralized loan obligations (CLO:n) är standardiserade obligationer som är utställda med säkerhet i en pool av underliggande företagslån emitterade på den institutionella lånemarknaden.

Val av lån sker på basen av en process där den underliggande poolen av lån analyseras med fokus på diversifikation. Europeiska företagslån är ett tillgångsslag med attraktiva egenskaper för en investerare. Lånen har en rörlig ränta och har vanligen en hög prioritet i företagets aktiva. Det betyder att de här lån har en högre prioritetsställing jämfört med företags osäkrade masskuldebrevslån, efterställda lån samt eget kapital (aktier) vid en kredithändelse.