Diskretionär kapitalförvaltning

Stark riskjusterad avkastning

Vår fokus ligger på att bevara kapitalet och att leverera en god riskjusterad avkastning genom en grundlig analys av de underliggande riskerna.

Alla investeringar genomgår en grundlig due diligence – enligt:

  • Test av relativt värde
  • Fundamental kreditanalys
  • Analys av struktur och dokumentation

Kvantitativ analys och stresstest

Vi fokuserar på möjligheter inom kreditmarknaden där vi kan indentifiera relativt värde och där komplexitetspremien är lockande.

Vi har en god erfarenhet av att investera i komplexa investeringar så som CLO:er, ABS och förlagslån.

i