Placeringsfonder

Investeringar i AIF´s (Alternativa placeringsfonder)

Accunia Credit Management har ett brett urval av placeringsfonder, de första i Norden, som placerar i collateralized loan obligations (CLO:n).

Accunias alternativa placeringsfonder lämpar sig utgångsmässigt för långsiktiga investeringar och fondernas risknivåer varierar från medelrisk till hög risk.
Dessa alternativa placeringsfonder erbjuds primärt till professionella investerare.

Accunia placeringsfond

ISIN-kod (EUR andelsserier)

Accunia European AAA/AA CLO FundDK0061535424
Accunia European Investment Grade CLO FundDK0060878767
Accunia Alpha Credit FundFI4000306998
Accunia Dynamic Credit Strategies FundDK0061409471
Accunia European High Yield FundDK0061535267

Den historiska avkastningen är inte en garanti för den framtida avkastningen och den faktiskt realiserade avkastningen kan avvika från förväntningarna. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att kursutvecklingen och avkastningen kan bli negativ.