HISTORIALLINEN TUOTTO

PÄÄOMAN SÄILYTTÄMINEN HOUKUTTELEVALLA TUOTOLLA

Sijoitusstrategia perustuu pääoman säilyttämiseen, luottoriskin yhtiölähtöiseen (bottom-up) analyysiin ja riskisuhteutun tuoton optimointiin. Accunia on luottomarkkinoiden varainhoitaja, joka on erikoistunut yksityiseen rahoitukseen (private debt), High Yield –lainoihin ja arvopaperistettuihin lainoihin (kuten ABS:t ja CLO:t).

Täyden valtakirjan varainhoidossamme olevien varojen vuotuinen tuotto on vuodesta 2009 lähtien ollut yli 10%.

Tilintarkastusyhtiö Deloitte verifioi varainhoidon toteutuneen tuoton vuosittain.

Historical Annual Returns*
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Return YTD Annual Return
23.4% 14.4% 0.6% 19.5% 15.6% 7.3% 4.7% 5.0% 11.2% -0.6% 9.1% 10.3%
*Return YTD is calculated as of 31-07-2019.